Fremtiden er ikke hva den engang var. Livet på vår klode forandrer seg hurtig og dramatisk. Mange mennesker over hele verden opplever usikkerhet, engstelse og frykt når de tenker på hvordan barna skal få det litt lenger frem i tiden.

Norden befinner seg ikke bare i verden, men verden er i Norden, hele verden. Den skyller daglig inn over oss. Ingen mennesker på jorden er lengre fra hverandre enn noen timer med fly, eller øyeblikkelig on-line. Likevel synes avstanden til våre felles verdier, vår humanitet og sårbarhet å være bare økende. Samtidig som våre liv blir globalisert, opplever vi økende forskjeller på innenforskap og utenforskap, på fattig og rik, på et online-liv og et offline-liv, på dem og ossHva slags helende samtaler og byggende relasjoner kan vi få til i våre fremtidige møter?

Hvilke utfordringer kan dagens terapeuter og samtaleledere møte i denne verden av mangfold, verdikollisjoner og nye leveformer? Hva kan man vente av ham/henne, og hva skal vi egentlig utdanne terapeuter til? Hvilket konsekvenser for utdanning og trening bør vi sørge for? 

Omgitt av demokratiske mangelsykdommer, rasisme, hat og aggresjon, som til og med nøres opp under av ledende politikere, og konfrontert med en sannsynlig økologisk katastrofe, er det en stor utfordring å bevare vår indre balanse, å opprettholde håp for fremtiden og skape oss en følelse av sikkerhet. Hvis vi som samtaleledere og terapeuter skulle bli motløse, kraftløse og uten evne til å fortsatt å inngi håp, hvordan vil det påvirke oss, vår egen familie og vårt terapeutiske arbeid med dem vi er til for?

Utdanning og veiledning må ta opp i seg hvordan leve med usikkerhet på en håpefull måte.

Denne dimensjonen har til alle tider vært menneskets kår, og i vår tid i større grad enn noensinne. Både det kunstneriske og det vitenskapelig tilfanget trengs i terapirommet og i vår egen utvikling som terapeuter. 

Hans Christian Michaelsen er familieterapeut og høgskolelektor ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo. Han har universitetsbakgrunn i nordisk språk og litteratur, engelsk og amerikansk språk og litteratur, psykologi og medisin. Han har arbeidet med teater, interkulturell forståelse. og undervisning. Siden 1980 har han arbeidet med familier og ungdom med ulike avhengighetsproblemer som rus, spiseforstyrrelser, spillavhengighet og andre atferdsproblemer. Som daglig leder av Stiftelsen LEON – kompetansesenter for avhengighet og relasjonelle problemer – arbeidet han med forebyggingsprogrammer og nettverksarbeid i kommuner. Stiftelsen LEON utviklet fra 1989 en storsamlingsmetodikk i arbeid med familieproblemer, der mange familier sammen (50 – 100 mennesker) kunne arbeide en hel weekend gjennom narrative prosesser. 

Hans Christian Michaelsen har mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, underviser og veileder studenter, har egen samtalepraksis og driver med veileding og undervisning i Norge og utlandet. Han har vært redaktør av det nordiske fagtidsskriftet Fokus på familien og har vært medforfatter av bøker og artikler.  Han var leder av Norsk Forening for Familieterapi 2005 til 2009, og er sittende leder av EFTA-NFTO og styremedlem i EFTA.

Other Keynotes